Your Cart

Uvjeti poslovanja


Podaci o prodajnom mjestu

Puni naziv obrta:

Zapi, obrt za edukaciju, vl. Carla konta, Rijeka, Pionirska 8 (u nastavku Prodavatelj)


MBO: 98670476


Broj obrtnice: 08010018235

Upravno tijelo: Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (Rijeka)


OIB: 65716427286


Puna adresa sjedišta: Pionirska 8, 51000 Rijeka, Primorsko-Goranska Županija, Hrvatska


E-mail:  carla@homeschooling.hr


IBAN: HR9424020061140525306, kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a


Osoba ovlaštena za zastupanje: Carla Konta


Kupac

Kupac je posjetitelj web stranice, fizička osoba koja kroz web trgovinu izvrši nardužbu i kupovinu proizvoda. Pravne osobe narudžbu mogu izvršiti kroz direktan kontakt Prodavatelja kroz dostupne komunikacijske kanale prilikom čega će im biti izdan po potrebi i R1 račun sa pravovaljanim iznosima.


Prodavatelj

Prodavatelj je Zapi, obrt za edukaciju, vl. Carla konta, Rijeka, Pionirska 8, zastupan od Carle Konta.


Postupak sklapanja ugovora

Kupovina se obavlja na web stranicama Prodavatelja zapi.education ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.


Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete poslovanja i Pravila privatnosti, te da je na iste pristao i da je upoznat da vrši narudžbu s obvezom plaćanja.


Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.


Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi primitka narudžbe.


U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci.


Kupovinu proizvida u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.


Kupac prilikom pregledavanja web stranice koristi Payhip e-commerce site.  Pregledom proizvoda, odabrani proizvod dodaje klikom na gumb za dodavanje proizvoda u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu, proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice ili završiti proces kroz plaćanje. Prilikom plaćanja upisuje svoje podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine. Uplatom kroz kartično plaćanje korisnik automatizmom dobiva pristup kupljenom digitalnom proizvodu/usluzi te mu je u roku od 48 sati izdan i fiskalizirani račun.


Kupac može unijeti kupon, ukoliko posjeduje kod za isti, kako bi ostvario povoljniju kupovinu.

Kupac obavlja kupovinu s bilo kojeg mjesta u svijetu iz udobnosti svoga doma.

Kupac kroz dostupne informacije na web stranici samostalno donosi odluku o kupovini proizvoda.


Nakon što kupac uspješno izvrši plaćanje proizvoda u košarici, Prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe, račun i digitalni proizvod, odnosno pristup istome ovisno o specifičnoj vrsti proizvoda. Time je ujedno sklopljen i kupoprodajni ugovor između kupca i Prodavatelja.


Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte carla@homeschooling.hr.


U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte zapi@zapi.education.


Načini i uvjeti plaćanja

Kupac unutar trgovine plaćanje vrši kartičnim plaćanjem koje je osigurano i posluženo preko Payhip e-commerce stranice. Ono predstavlja softversko rješenje koje ima ulogu virtualnog POS uređaja koji povezuje online prodajno mjesto s bankom kroz sigurne kanale.


Plaćanje je moguće vršiti na kartični način kroz sljedeće kartice: Visa, Mastercard, Maestro i AMEX. Isti su osigurani kroz svoje sigurnosne programe. Omogućeno je također i kartično plaćanje na rate.


Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvata ponude kupca, a proizvod će biti dostavljen po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Ugovorena kupoprodajna cijena izražena je u euro valuti. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj euro, te kupac plaća trošak konverzije valuta.


Opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge

Za digitalne e-knjige način i rok isporuke vrši se na način da prilikom prihvaćene uplate kupac automatski dobiva pristup e-knjizi koju može zatim preuzeti na vlastiti uređaj u PDF formatu.


Za tečajeve i njima slične usluge digitalnih tečajeva, kupac dobiva upute i korisničke podatke po kojima će izvršiti pristup tečaju. Ostali mogući elementi, ovisno o prodajnom paketu tečaja, mogu uključivati e-book koji se opet automatski preuzima, kao i online tečajevi i savjetovanja za koje se termini određuju sa kupcem.


Troškovi dostave

Kako trgovina trenutačno prodaje isključivo digitalne usluge i proizvode, troškovi dostave ne postoje.


Ugovorne odredbe

Kupac kupovinom kroz web shop sustav prihvaća pravila privatnosti, uvjete poslovanja kao i politiku kolačića web stranice, odnosno sve funkcije vezane uz kupovinu kroz web shop web stranice.


Sklapanje ugovora u kupoprodaji putem web stranice zapi.education regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice zapi.education predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.


Ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen kada kupac stavi proizvod u košaricu te izvrši plaćanje za isti.


Ugovor o kupoprodaji se ostvaruje ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.


Kupoprodajni ugovor sklapa se specifično i zasebno koristeći daljinske komunikacije i kontakte.

Opći uvjeti poslovanja

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s obrtom Zapi, obrt za edukaciju, vl. Carla Konta, Rijeka, Pionirska 8 (OIB: 65716427286) u svojstvu prodavatelja.


Korisnik je osoba koja koristi web stranicu zapi.education, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice zapi.education. Kupac sklapa ugovor na daljinu putem web stranice zapi.education. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobe fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je to internet ili elektronička pošta. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. 


Sadržaj web stranice zapi.education je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.


Jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu

S obzirom da se radi o proizvodima digitalne prirode ne postoje klasični jamstveni rokovi, već se garantira preuzimanje ispravnog digitalnog formata proizvoda. Ako se utvrdi postojanje nedostatka funkcionalnosti, rada ili nemogućnosti korištenja proizvoda, Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača: uklanjanje nedostatka, predaja drugog proizvoda bez nedostatka, snižene cijene. 


Program, tečajevi i online coaching nisu zamjena za individualno savjetovanje ili terapijski rad. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.


Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.


Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.


Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.


Povrat novca

Kupcu se omogućuje povrat novca u slučajevima gdje nikako nije u stanju pristupiti tečaju ili otvoriti pdf iz tehničkih razloga, grešaka i nuspojava. Ako je utvrđen takav slučaj, kupcu će se pokušati ustupiti pdf u drugačijem formatu, a pristup tečaju na drugačiji način. Ako niti to ne rezultira pozitivnim ishodom, onda će se priznati reklamacija na proizvod i odobriti povrat novca.


Glavna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici zapi.education. 

Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Prodavatelj se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda Prodavatelj zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti kupca, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac ima pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni.


Uz sliku proizvoda (koja pokušava što točnije opisati proizvod, a ne mora ga u potpunosti točno dočaravati) nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena izražena u eurima. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku potvrde naruždbe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem e-pošte na adresu zapi@zapi.education.


Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkanije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je sud u Puli uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.


Pravo na jednostrani raskid ugovora


Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.


Rok od 14 dana počinje teći od primitka proizvoda.


Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom na e-poštu zapi@zapi.education. U njoj mora navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte.


Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.


Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.


Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji i povrat robe nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

Kupac pokrenuo preuzimanje digitalnog proizvoda

Kupac pokrenuo lekciju video tečaja

Povrat novca i raskid ugovora prihvaća se samo onda kada je Kupac izvršio kupovinu plaćanjem, a nije preuzeo digitalni proizvod niti ga koristio, te se javio u roku od 14 dana od uplate.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.


Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristi se Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Stripe sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu.


Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima Stripe sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.


Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici zapi.education.


Newsletter

Kupnjom u trgovini, klijent automatski pristaje postati pretplaćen na generalni i segmentirani Newsletter kroz platformu Mailerlite. Ako u bilo kojem trenutku želi prestati dobivati Newslettere, isto može zatražiti na carla@homeschooling.hr.


Trgovina

Unutar trgovine moguće je kupiti digitalne proizvode poput pdf dokumenata (elektronskih knjiga) i tečajeva u digitalnom video/audio formatu. Kupnja istih se obavlja kartičnim plaćanjem, po čijoj potvrdi se omogućuje preuzimanje kupljenih digitalnih proizvoda.


Prilikom kupovine u trgovini gostima se automatski stvara mogućnost otvaranja korisničkog račun, a korisničko ime tog računa se temelji na unesenim podacima. Korisnik dobiva automatski generiran e-mail u kojem može aktivirati pristup korisničkom računu trgovine. Tamo može pristupi svojim narudžbama, te preuzeti kupljene digitalne proizvode.


Klijent ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ukidanje svog računa, brisanje svojih podataka kao i zatražit uvid o postojećim podacima, a što može i samostalno provjeriti unutar svojeg korisničkog računa na web stranici.

Cijene unutar trgovine su u svojoj punoj i točnoj vrijednosti izražene u eurima.