Your Cart

Pravila privatnosti


Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge odnosno kupovine proizvoda, korisnicima i klijentima, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Kupca da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.


Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni za naplatu savjetovanja. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.


Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.


U slučaju potencijalne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanje, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka web stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.


U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.


Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i korištenja web stranice, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje:

osnovne osobne podatke (ime i prezime)

osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme

podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa

ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.