Your Cart

Kristina Perković, mag. art.

autorica Pipo radionica


Kristina Perković magistra je likovne pedagogije te osnivač i kreator Pipo Guardian brenda. Specijalizirala je slikarstvo te magistrirala na temu “Slikarstvo u tekstilnom dizajnu”.

Autorica je unikatnih i kreativnih slikarskih ilustracija pod nazivom Sanjivi anđeli, Pipo islands, Pipo wings te unikatne ručno rađene keramike koja svojoj posebnošću krasi već mnoge domove. Kao umjetnica vjeruje da je proces kreativnog istraživanja i izražavanja vrijedniji od završnog produkta. Njena umjetnička inspiracija su Pierre Auguste Renoir, francuski impresionizam te boje i oblici Joan Mirò-a.

Supruga je i majka troje djece koja radi i stvara uz djecu i sa djecom. Za Zapi platformu osmislila je i kreirala Pipo radionice u kojima želi prenijeti viziju u kojoj je umjetnost dio svakodnevnice, u kojoj vizualna percepcija postaje vizualna inteligencija i u kojoj umjetnost nema šablona. Više o njenom radu na Instagram profilu @pipo_guardian.